Planering för mentorstider vid Katedralskolan lå 18/19