Planering för mentorstider vid Katedralskolan lå 17/18