Bokningar för Kkonf - Konferensrummet intill rektorsexpeditionerna