Bokningar för KIBkonf - Konferensrummet längst ner i elevhälsokorridoren